Audience Awareness i Torino

Mens Salaams festivalafdeling, i form af Sisse Nesgaard, var i Aarhus til filmfestivalen i uge 4, gjorde vi klar til visningerne med Copenhagen Jewish Film Festival i uge 5. I uge 4 var Salaam også på Plejeboligcentret Fælledgården på Østerbro med 15 børn fra børnehaven Eventyrlandet, hvor vi viste den korte film “Lille Ruddy” og Afshin Firouzi talte med såvel børn som seniorer.

Og imens var jeg i Torino med Center for Kunst og Interkultur (CKI) og en lang række kolleger fra både Danmark, Spanien, Italien, England og Polen. Her arbejdedes intenst med metodik, modeller og teoridannelse indenfor organisationsforandring og publikumsudvikling i kultur- og kunstinstitutioner. Det næsten 3 år lange EU-projekt hedder Connecting Audiences. Det handler her om at sætte publikum og besøgende i centrum for kulturinstitutionernes programlægning.

På Salaam har vi  med Connect arbejdet særligt med en undersøgelse af hvad elever fra 8. og 9. klasse synes om den festivalfilm m/oplæg, som de oplevede med Salaam i november. Vi ser frem til at samle deres respons, som vi vil inddrage i vores programlægning af filmfestivalens tilbud for skoleåret 2019-20.

En elev fra Skolen ved Rønnebær Allé udtalte i evalueringssamtalen, at ”det var et meget rørende og ’unormalt’ setup, men det fungerede, virkelig, virkelig godt. Jeg kan ikke personligt huske, at jeg før har været et sted, hvor man har prøvet at putte læring og viden ind i folk samtidig med, at det var så interessant, som det var i dag.” 

// Solveig Thorborg, leder af Salaam Film & Dialog