Det der binder os sammen

Foto: Nicolai Perjesi

To spændende uger på Cinemateket sluttede i sidste uge.

Her fik vi som praktikanter virkelig mulighed for at opleve, hvordan Salaam virker i praksis.

Som et af Salaams fokusområder siger, var det bestemt også vores oplevelse at denne festival kan være med til at “udfordre stereotyper og nuancere vores forestillinger og holdninger til fællesmenneskelige eksistenstemaer “.

Dette særligt fordi de smukke film på festivalen er kombineret med Salaams palet af oplægsholdere, der deler deres historier, som gør arrangementerne til personlige udvekslende møder i relation til filmenes fortællinger.

Foto: Nicolai Perjesi

Der blev vist film for indskolingsklasser, mellemtrinnet, udskolingen og ungdomsuddannelserne – alle med det formål at bygge bro mellem forskelligheder og invitere til et refleksions – og handlingsrum i forhold til udfordrende temaer.

Tirsdag den 13. november startede vi ud med filmen Cirkeline, Coco og det vilde næsehorn,  hvor oplægsholder Charlotte talte med børnene fra de mindste klasser om fablen, det er være den lille, og hvad det vil sige at være en tyran.

Senere på dagen viste vi Den fortabte kriger, hvor Muhammad talte med eleverne om radikalisering; hvor langt har man lov at gå for sin overbevisning? og om etnisk og kulturel splittelse, hvor kompromisvillighed og idéopfinder dygtighed er vigtige personlige egenskaber.

Foto: Nicolai Perjesi

Til den rystende beretning om racisme i USA I Am Not Your Negro, introducerede vores oplægsholder Rami filmens historiske baggrund med fokus på borgerrettighedsbevægelsen i USA i 1960’erne. Derudover kom han ind på personlige oplevelser med diskrimination i Danmark, hvor f.eks ens navn kan have adgangsbetydning i samfundet, hvad angår bl.a. bolig og job.

Inden for samme emneområde viste vi filmen Lore, som handler om børn af nazister på flugt ved 2. verdenskrigs afslutning.
Her ser vi, hvordan en rejse og mødet med andre kan ændre vores opfattelse af os selv og “den anden”. Afshin fortalte i forbindelse med dette arrangement om sin egen erfaring med at flygte fra krigen i Iran som lille. Til filmen Wallay talte Afshin også om genopdragelsesrejsen som hovedpersonen Ady oplever, og om at være taknemmelig for de ting vi har.

Katarzyna, som selv er fra Polen fik sin debut som oplægsholder hos Salaam med filmen Strawberry Days. Her gik hun i dialog med eleverne om temaer som migration, gæstearbejdere fra Østeuropa, arbejds-rettigheder, umulig kærlighed og diskrimination.

Foto: Nicolai Perjesi

Så rejste vi en tur til Latinamerika, da vi viste Coco, der handler om De Dødes Dag i Mexico. Vores dygtige oplægsholder, Sandra, er selv fra Bolivia, hvor man fejrer noget lignende, og talte med eleverne om døden, et tema som ellers ofte kan opleves som et tabu i Danmark. Hun fortalte om, hvordan De Dødes Dag fejres med fokus på at mindes og ære dem der er gået bort med fest og farver.

Line talte om venskaber på tværs og det at gå efter ens drømme trods livets udfordringer både til filmene fra Børnene på Silkevejen og animationsfilmen Storken Richard.

Dette var også en af hovedpointerne ved visningen af Barn af umulig kærlighed. Her var vi så priviligerede at have artist-talk med selveste instruktøren Rania M. Tawfik og medvirkende Maria BergMaria fortalte både gennem filmen og dialogen, om den spændende rejse hun har taget for at finde sig selv med forældre med to meget forskellige baggrunde. Til eleverne i salen, sagde hun opmuntrende “det skal nok gå, man skal altid huske at være tro mod sig selv”.

Filmen Jaha’s Promise belyste emnet FGM (Female Genital Mutilation) i Gambia, og her gik Esma i dialog med eleverne om, hvordan man kan sige fra overfor uretfærdigheder i sit eget liv, i en kultur eller i et samfund trods generationers tyngde på normer og verdenssyn.

Cinematek-ugerne afsluttedes med fyldt sal til visningen af Rodløs, hvor vi havde æren af at have artist-talk med inspirerende instruktør, Helle Toft og medvirkende Jacob Sakhi.

Ved begge arrangementer med artist-talk blev flere elever og snakkede længe med instruktør og medvirkende efterfølgende.

Rania Tawfik og Maria Berg  Helle Toft Jensen og Jacob Sakhi

Tak for nogle virkelig berigende og betydningsfulde uger sammen!

For os repræsenterede disse dage en invitation til at møde hinanden med nysgerrighed snarere end fordømmelse.

 

// Kari Helene Dreijer og Dorte Kirchheiner
– Praktikanter på Salaam Filmfestival