A World Not Ours

8. klasse - Ungdomsuddannelser

Dokumentaren “A World Not Ours” skildrer livet i eksil for flere generationer i den palæstinensiske flygtningelejr Ain El Helweh i Libanon, der nu har eksisteret i mere end 60 år. Instruktøren Mahdi Fleifels familie har boet i lejren siden 1980’erne, mens han selv har slået sig ned i Danmark. Hver sommer har han været på ferie i lejren og lavet filmen på baggrund af besøgene hos sin bedstefar, onkel og bedste ven, der har boet der i årtier. Filmen er en personlig beretning om livet som permanent flygtning i en lejr, der ellers kun var ment som et midlertidigt opholdssted.

Land:Danmark
sprog:Engelsk, dansk, arabisk med engelske undertekster
censur:Ej fastsat af Medierådet
original titel:A World Not Ours
instruktion:Mahdi Fleifel
varighed:93 min. I alt: 2 timer
fag: Engelsk, Geografi, Historie, Kristendom og Religion, Samfundsfag
Temaer: Eksil, Håb og drømme for fremtiden, Historieskrivning, Identitet

Oplæg

Vores oplægsholder er selv flygtet fra sit hjemland som ganske ung og kender til den følelse af rodløshed der kan opstå, når man ikke hører til. Sammen med eleverne sættes der ord på, hvad der sker med mennesker, når livet rykkes op med rode. Derudover vil der også blive fortalt om, hvordan man kan bevare og udvikle sin identitet og kultur i et andet land.

Film og dialog arrangementer

Et simpelt Salaam Skole arrangement: 1.500 kr.
Det simple Salaam Skole arrangement består af en film og et oplæg med dialog for en eller flere klasser.

Salaam Skoles Workshops: 3.300 kr.
En Salaam Skole Workshop er et mere omfattende arrangement, hvor eleverne får mulighed for både at se film og for at lære om filmens temaer i bevægelse og igennem aktiv elevindragelse sammen med en oplægsholder.

Kontakt os på tlf.: 32 118 288 eller på skole@salaam.dk for at booke et arrangement.