Ønsker du at få nogle enkle greb til hvordan du kan integrere filmmediet i din praksis?

Gratis for børnehaver i Københavns Kommune

Aktionslæring for pædagogisk personale: Film, leg og hverdag

Mål: På dette korte kursus arbejder vi med at integrere film i den pædagogiske praksis. I udvikler egne forløb med udgangspunkt i kortfilm og efterfølgende aktiviteter, forankret i de 6 lærerplanstemaer og relateret til den konkrete hverdag i institutionen. Forløb og varighed: Kurset forløber over 3 x 2 timer på dage, der passer jer.

Underviser, Solveig Thorborg, er leder af Salaam Film & dialog og har arbejdet med film som en del af børn og unges læring i 14 år.


Salaam tilbyder kurser for skolens lærere i brugen af film i undervisningen…
kan der kan indgå i den internationale dimension i mange af skolens fag. Det har større og større relevans, at undervisning sætter eleverne i stand til at reflektere over sig selv i en global sammenhæng. Kursernes målsætning er at støtte og inspirere lærere i deres arbejde, når de skal opøve elevernes interkulturelle kompetence og give dem en forståelse for globale udfordringer og muligheder. Aftal kursets længde, tid og sted med Salaam Skole. Skriv til os på skole@salaam.dk eller ring på tlf: 32 118 288.