Læringscentre som centrum for skolens internationale dimension: Slodic – et vellykket Comenius projekt!

”Fra elevernes evalueringer af projektet er det tydeligt at det har øget deres nysgerrighed og åbenhed overfor det anderledes og fremmede og dermed deres evne til at indgå i relationer med andre kulturer. Det er helt tydeligt, at deltagelse i jeres workshop åbnede op for et potentiale hos hver enkelt elev, som ikke ville være sket i en normal klasseundervisning.” (Jørgen Skjoldborg, Herlev Byskole)

Herlev Byskole tog for nogle år siden initiativ til et Comenius-projekt, hvor kapaciteter fra Læringscentre i Portugal, Tjekkiet, Island og Danmark har mødtes i hinandens lande med og uden elever til udveksling af erfaringer indenfor læring og interkulturel kompetence.

Projektet hedder Slodic og er blevet til på initiativ af Jørgen Skjoldborg fra Læringscentret på Herlev Byskole. (SLODIC = SCHOOL LIBRARIES OPEN DOORS TO INTERCULTURAL COMPETENCES). Formålet med projektet var at afdække mulighederne for, hvordan det pædagogiske læringscenter kan understøtte skolens arbejde med at implementere den internationale dimension i undervisningen.

Et af omdrejningspunkterne var brugen af film i undervisningen, bl.a. derfor inddragelsen af Salaam film & Dialog. Salaam biddrog allerede i opstartsfasen med erfaringer for fundraising og idéer til filmelementet i konceptet.

Efter nogle spændende rejser til de øvrige deltagerlande, hostede Herlev Byskole en uges udveksling i uge 16 i år. Udvalgte 8. klasseelever fra de øvrige, deltagende lande var med deres lærere på en uges besøg i Danmark, hvor emnet var Crossing Boarders. De i alt 18 8. klasseelever fra hhv. Herlev Byskole og de øvrige lande skulle arbejde med en kampagne for tværkulturelle oplevelser og kompetencer. Jørgen Skjoldborg bad Salaam om at gennemføre to workshops til dette formål.

Dag 1 viste vi to film om overraskende kulturmøder, vores oplægsholder Afshin Firouzi gennemspillede sit livs historie som flytning fra Iran, og vi faciliterede øvelser, der kunne klargøre de unge og hjælpe dem til at finde på statements til deres t-shirts.

Insta

Disse statements blev printet på t-shirts natten over til eleverne, der mødtes næste dag med billedkunstlærer Lisbeth Christensen til kreativ workshop, hvor de frembragte skulpturer af hænder der mødes og andet interkulturelt symbolsprog.

Ugens sidste dag faciliteredes af Salaam med en festlig finale i samspil med masterdrummer Sylvester Agbedoglo. Med ham råbte eleverne deres statements til ivrige trommerytmer. Udover de 18 direkte involverede elever deltog også de resterende elever fra Herlev Byskoles 8. klasser, ca. 70 elever i alt. På denne måde blev budskabet om det berigende ved at krydse grænser spredt på bedste vis og til tonerne af Sylvesters mange medbragte trommer.

”Både elever og lærere gav udtryk for, at det var super spændende og meget interessant at være en del af. De film og erkendelsesøvelser og så selvfølgelig Afshins indlæg, I havde valgt at bygge jeres workshop op omkring, gjorde, at eleverne blev opmærksomme på forhold omkring det at være dansk/portugisisk/islandsk/tjekkisk i mødet med andre kulturer og andre måder at gøre tingene på.” (Jørgen Skjoldborg)

Fagbladet ”Børn & Bøger” fulgte med på vores kreative dage og bringer en artikel i juni eller august, så hold øje med det!

Statements, som siden blev trykt på t-shirts, lavet af tyve 8. klasseelever under Salaams workshop i deres tværnationale grupper:

IMG_5111-20

// Solveig Thorborg, leder af Salaam Film & Dialog