Agnes Dixgaard

Mit navn er Agnes Dixgaard, jeg er 19 år gammel.
Til hverdag studerer jeg på Århus Akademi og spiller musik med både eget band og egne tekster.
Min mor er dansk, min far ghanesisk. I Danmark bliver jeg set på som en fra Ghana og i Ghana bliver jeg set på som en fra Danmark.
For mig har det både været udfordrende at vokse op med en flerkulturel baggrund, men det har også dannet grundlaget for opdagelsen af nye, spændende og berigende fællesskaber og muligheder.
Helt kort formuleret, så er min egen vigtigste erfaring fra en to-kulturel baggrund, at kulturmøder i mange tilfælde kan være med til at fremme forståelsen af hinanden og verden omkring os. Jeg ønsker, at vi kan møde hinanden med nysgerrighed snarere end fordømmelse.
Det budskab spreder jeg både gennem min musik, til folk jeg møder på min vej og vil lægge vægt på som oplægsholder hos Salaam Film og Dialog.
Jeg har tidligere lavet oplæg med min personlige historie på både F16 Projekt Bureau og en mini festival i Ghana hvor jeg derudover også fortæller lidt af min egen historie hver gang jeg bevæger mig i musikkens verden.
 
Hvad vil folk sige 
I forbindelse med oplæg til visninger af filmen ”Hvad vil folk sige” vil jeg bl.a. tale om min relation til splittelsen, der kan være i, at være tokulturel. Jeg vil bl.a. tage udgangspunkt i oplevelsen af at komme fra Europa som ung kvinde til et yderst religiøst land.