Charlotte Olling Rebsdorf

Jeg er 41 år, uddannet i dramapædagogik og har 15 års erfaring med teaterworkshops. Jeg arbejder
til daglig på en efterskole, hvor alle slags nationaliteter er repræsenteret, og hvor demokrati og solidaritet er nøgleord. Jeg vil ved udvalgte filmvisninger lave et aktivitetsoplæg, der involverer eleverne i en kortfattet, styret fysisk aktivitet omkring et af filmens dilemmaer, inspireret af forumteater og drama-øvelser. Næring til hovedet og kroppen.