Michael Graversen

Jeg er dokumentarsinstruktør og har lavet film om især unge flygtninge fra Afghanistan, Syrien, Iran og Etiopien. Jeg har rejst i flygtningemiljøer i Europa og tager del i den offentlige debat, hvor jeg nuancerer og formidler de erfaringer, jeg har fået gennem mit arbejde. Min seneste film ”Ingenmandsland” og ”Drømmen om Danmark” om uledsagede flygtningebørn har været vist ved en række danske og internationale filmfestivaler.