Sepidé Heidaripour

Jeg har en tværfaglig uddannelsesbaggrund som multimediedesigner og en cand.mag. inden for ’Film og medievidenskab’ med speciale i ’Den intime dokumentar’, som omhandler at skabe og skildre identitet gennem filmmediet. Herigennem har jeg kompetencerne til at skabe et kreativt rum gennem
workshops og idé-genereringsprocesser til at nå frem til en idé eller tema om filmprojektet.

I mit arbejde fokuserer jeg på at bruge visuelle kunstneriske processer til at udforske identitet og at forme et kunstnerisk, visuelt selvportræt. Det har jeg også gjort brug af i min egen filmproduktion, som omfatter en dokumentar om det at søge efter en tilknytning til sin oprindelige kultur. Så både fagligt og personligt kan jeg spejle de unges identitetssøgen, da jeg selv er flytning fra Iran (kom til DK i 1993) og har brugt kunsten til at forstå mig selv og komme frem i verden med.

I mit arbejde vægter jeg de kunstneriske og menneskelige processer og har fokus på at skabe de bedste rammer for den enkeltes udtryk. Desuden vægter jeg at skabe et tillidsfuldt rum, hvor man eksperimenterer med identitet, så de unge oplever at have ’et æstetisk frirum’, når de udfolder sig filmisk, så de får mulighed for at sanse sig selv gennem film og kunst.

Jeg brænder for at formidle min viden og kunnen til unge mennesker, der har brug for inspiration og vejledning til at finde sig selv i livet. Jeg har arbejdet både som tolk, koordinator og underviser i forskellige sammenhænge, hvad der har givet mig en alsidig erfaring med unge og personer med anden etnisk baggrund. Fra mit arbejde som tolk ved jeg, at det er nødvendigt ikke kun at oversætte ordene korrekt, men at forstå den kultur, som man har med at gøre. Jeg er derfor i stand til at bygge bro mellem den danske og mellemøstlige kultur og har respekt for de forskelligheder, der kan optræde, uden at det behøver at udløse konflikt.