UVM relancerer I 7 SIND

I 2011 lancerede vi vores undervisningspakke I 7 SIND, som produceredes i et samarbejde mellem Salaam Film & Dialog, Brug for alle unge (BFAU) og Udlændinge- og Integrationsministeriet (tidligere Social- og Integrationsministeriet). Antropolog Marianne Nøhr Larsen og filmselskabet Cyrk Aps bidrog til indholdet med henholdsvis tekster og film. Nu relancerer Undervisningsministeriet pakken.

Undervisningsministeriet relancerer populært materiale

Af Signe Wester, fuldmægtig i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Hvad er vigtigt, når man vil skabe et meningsfuldt liv? Hvordan får man den uddannelse eller det job, man ønsker? Hvordan ser man sin rolle i familien, i samfundet og i en multikulturel verden? Det er blot nogle af de spørgsmål, som det netop relancerede undervisningsmateriale ”I 7 SIND – syv film om ungdom og identitet” lægger op til, at elever i udskolingen og på ungdomsuddannelser diskuterer og reflekterer over.

Brug for alle unge (BFAU) har i samarbejde med Salaam Film & Dialog og Udlændinge- og Integrationsministeriet (tidligere Social- og Integrationsministeriet) udviklet undervisningspakken ”I 7 SIND – syv film om ungdom og identitet”, som blev udgivet første gang i 2011. Med sit stadigt aktuelle fokus på temaer om ungdom, identitet, socialisering, selvforståelse og tilhørsforhold er der stor efterspørgsel på det populære materiale.

I 7 SIND består af syv korte dokumentar- og portrætfilm samt et skriftligt undervisningsmateriale. Materialet er skabt med henblik på at blive anvendt af udskolingens klassetrin og på ungdomsuddannelserne i fag som dansk, samfundsfag og religion. Alle syv film lægger vægt på nogle af de udfordringer, forventninger og overbevisninger, som særligt unge med etnisk minoritetsbaggrund kan have.

I syv sind – beretninger om ungdommen svære valg
Gennem Serhats, Khadijes, Annes, Alis, Omars, Bülents og Mohammads historier tager I 7 SIND læserne ud på en lærerig rejse om emner lige fra uddannelsesvalg, arbejde og fremtidsmuligheder til danskhed, kulturelle stereotyper og social kontrol.

Ali har fundet sin vej ud af kriminalitet og er startet på en frisk ved at tage en uddannelse. Han kan ”ikke lide læse”, men har alligevel valgt at tage en uddannelse som VVS‘er:

”Da man var ung, da havde man en hel masse i hovedet… Man vidste ikke, hvad man skulle tænke, eller hvad man skulle lave. Man ville ud at rejse og opleve verden… Men det blev ikke til noget. Men heldigvis er jeg nu kommet fast et sted, og så vil jeg blive færdig med min uddannelse og så arbejde med det.”

Et centralt spørgsmål i Khadijes dagligdag er, hvordan man navigerer i mange kulturelle felter samtidigt.  ”Khadijes forældre er fra Mellemøsten. Hun bor hjemme og følger nogle af familiens traditioner, men ikke dem alle. Sløret var hendes eget valg. Mange i hendes familie bærer ikke slør…”, beskriver materialet I 7 SIND.   

Selvom filmene i I 7 SIND primært portrætterer unge med etnisk minoritetsbaggrund, henvender materialet sig til alle unge ved at fokusere på det personlige arbejde med at finde egne ståsteder, ressourcer og fremtidsmuligheder på arbejdsmarkedet og i samfundslivet.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme
Ved at tage fat på emner som ’traditioner i forandring’, ’tro og livsværdier’, ’medborgerskab’, ’demokrati’ og ’ekstreme fælleskaber’ spiller relanceringen af I SYV SIND ind i en højaktuel debat om radikalisering og ekstremisme.

Materialets aktualitet understreges blandt andet ved dets anvendelse i et andet nyt undervisningsmateriale udviklet af vidensportalen stærkefælleskaber.dk til undervisning i samfundsfag i folkeskolen og gymnasiet.

Vidensportalens undervisningsmateriale introducerer casen om Muhammad, som optræder i I 7 SIND. Muhammad fortæller historien om sin vej ind i og ud af et ekstremistisk fælleskab. Hans fortælling er med til at sætte fokus på, hvad radikalisering betyder, hvorfor nogle bliver radikaliseret mens andre ikke gør, og hvordan vi kan blive bedre til at forebygge radikalisering.

Gennemgående beskæftiger filmene i I SYV SIND sig med identitetsskabende faktorer i det flerkulturelle landskab og understøtter undervisning i interkulturelle kompetencer.  Materialet kan bruges til at modvirke os-dem-oplevelser i klassen og ruske op i fastlåste forestillinger om, at det er særligt svært at være ung med etnisk minoritetsbaggrund.

”I 7 SIND – syv film om ungdom og identiet” handler om ungdom og identitet og om de svære valg, alle unge står over for – uanset baggrund. Gennem syv korte dokumentar- og portrætfilm samt et skriftligt undervisningsmateriale, lægger materialet op til diskussion af temaer som socialisering, selvforståelse og tilhørsforhold.

Bestil eller download ”I 7 SIND – syv film om ungdom og identitet” her.