Young Curators sætter fokus på diversitet og kulturel medskabelse

I disse dage er unge fra Vestegnen med til at stable en filmfestival på benene i workshoppen “Young Curators”, der er et nyt og anderledes projekt inspireret af tidssvarende strategier på den internationale kunst- og kulturscene for kultur- og kunstdannelse blandt unge. Med “Young Curators” sætter vi fokus på diversitet og kulturel medskabelse i samspil med unge fra Vestegnen.

Salaam Film & Dialog arbejder med diversitet, publikumsudvikling og medskabende processer sammen med Copenhagen Jewish Film Festival og Center for Kunst og Interkultur.

De unge mødes tre gange i løbet af februar og marts og planlægger et event under DOX:ON:TOUR som kommer til at foregå indenfor perioden 16.-26. marts 2017 i Ishøj Kultur Cafe.

Nye medie- og kulturvaner blandt unge har sat fokus på og øget kulturlivets behov for at udvikle indhold og tilbud, som inddrager unges aktive medvirken og medskabelse, en tendens der også afspejler sig internationalt. Projektet er bygget op så de unge deltagere bliver engageret aktivt i filmmediet ved, at de bliver trænet og oplært i filmanalyse og hands-on filmfestivalledelse.

De unge bliver oplært i at kuratere en filmfestival fra A-Z og skal selv udvælge de film, der skal vises, datoerne og hele setuppet omkring filmfestivalen.

Målet er at styrke de unges interesse for og kendskab til film, deres analytiske evner og evne til at vurdere filmsprog og filmisk kvalitet. Projektet indeholder væsentlige elementer af kulturelt og æstetisk dannelsesarbejde og idet samarbejdet indgås med 4 udvalgte ungdomsskoler er der naturligt fokus på social og kreativ udvikling.

Foruden at intensivere de unges kendskab til film og give dem et kendskab til danske filmfestivalmiljøer, er formålet med ”Young Curators” også, at skabe en platform for møde med nye publikummer gennem selvstændige arbejdsprocesser. Arbejdsprocesserne er med til at styrke den unge kurators kompetencer, som inddragende, analyserende, medskabende og relationsskabende.

Formålet er også at styrke og inspirere de deltagende kulturinstitutioner i deres arbejde med nye målgrupper – med samskabelse, medejerskab og deltagelse som bærende principper. Samt give de implicerede kommuners kulturmedarbejdere indsigt i, de metoder der anvendes for at motivere og involvere de unge. Den metodeudvikling og –deling vil være endnu et frugtbart udkomme af projektet til anvendelse i kommunerne efterfølgende i deres arbejde med unge og best practise for involvering.

IMG_8468 (1)

IMG_8469 (2)

Der samarbejdes med fire Vestegnskommuner: Ishøj, Hvidovre, Rødovre og Albertslund. De har et samarbejde på tværs af kommunegrænserne under Vestegnens Kulturinvesteringsråd. Projektet støttes desuden af DFI.

Desuden er “Young Curators” er et samarbejde mellem DOX:ON:TOUR, CKI, Salaam Film Festival, Ishøj Bio & Kultur Café, HvidovreBibliotekerne, Rødovre og Ishøj Bibliotek.

 

//Solveig Thorborg og Helena Hansen