AKTIV LÆRING MED FILM – fokus på det afrikanske kontinent

Salaam Film & Dialog har samlet en række vidt forskellige artikler i udgivelsen  ”Aktiv læring med film – fokus på det afrikanske kontinent” . Her kan lærere hente inspiration til at inddrage film fra eller om det afrikanske kontinent i undervisningen.

Tværfaglige artikler med inspiration og undervisningsforløb til de enkelte film anskueliggør hvorledes arbejdet med film og den internationale dimension – med et særligt blik for forhold i udviklingslande – kan inkluderes i Fælles Mål.

Og der lægges op til forløb med aktiv læring.
Sidst i bogen findes en liste over filmtitler til alle klassetrin, der alle findes på nettet og derfor nemt kan bruges ude på skolerne. Der er også information om Salaam Film & Dialog, der tilbyder film til undervisningen som ikke er i dansk distribution eller tilgængelige på internettet.