Biografen er et magisk rum for læring

Foto: Nicolai Perjesi

Jeg har æren af at holde oplæg om nogle af de vigtigste emner i et ungt menneskes dannelse. Jeg får lov til at mødes med hundredvis af børn og unge mennesker i biografer landet over og skabe dialoger om venskaber, identitet, seksualitet, klimaforandringer og om at føle sig udenfor og alene. Salaam Film og Dialog bryder med tabuer gennem film og udfordrer skoleelever i et skjult læringsmiljø, biografen, hvor min opgave er at lede og samle et fællesskab der giver plads til personlige historier og forskellige perspektiver.

Det er vigtigt for mig at være oplægsholder, fordi jeg gerne vil være med til at udfordre de kommende generationers syn på den verden de vokser op i. Jeg vil gerne være med til at stille spørgsmål og undre mig over kulturforståelse og medmenneskelighed sammen med dem, og forhåbentlig skubbe til deres forståelse af rigtig og forkert og bidrage med flere nuancer i en verden der ikke kun er sort og hvid.

Jeg synes at biografen er et magisk rum at skabe læring i, både fordi børn forbinder det med forkælelse at komme i biografen, men også fordi de fysiske rammer skaber et lukket rum, der er trygt og rart at åbne op i. Biografen er et interessant alternativ til skolens klasselokaler og det skaber en distance til elevernes hverdag, som netop giver dem mulighed for at dele deres personlige tanker.

Astrid holder oplæg for 0.-3. klasse på Godsbanen i Aarhus

Jeg elsker også at dele mine personlige tanker og fortællinger fra mit liv og vise eleverne at her kan vi sige det vi har på hjerte. Det giver mening at skabe en sammenhæng mellem vores virkelige liv og de historier filmene fortæller. Det giver mening at snakke om essensen af filmene og om hvorfor det er vigtigt at vi som mennesker snakker åbent og møder hinanden med nysgerrighed og forståelse. Det er vigtigt for mig at lade eleverne snakke og dele med hinanden, så det bliver noget de skaber sammen i stedet for endnu en lærer eller forældre med løftede pegefinger.

Det gør at hvert oplæg jeg holder er forskelligt og dialogerne er forskellige, også selvom det er den samme film. Det synes jeg er fantastisk! At vi kan besøge den samme fortælling i filmene, men få vidt forskellige perspektiver når lyset tænder i biografsalen. Det er også en stor læring for mig at høre elevernes tanker om verden i dag og om hvordan de vil sætte deres aftryk i fremtiden, som giver mig nye perspektiver på vigtige emner fra yngre generationer. Ofte ”låner” jeg interessante tanker og tager med videre til mit næste oplæg, så mit møde med eleverne bliver ligeværdigt og i øjenhøjde.

Jeg synes det er er et kæmpe privilegium, at stå foran lærredet og være en del af snakken hvor børn og unge reflekterer over deres eget liv og hvordan de vil møde andre på deres vej.

//Astrid Stegeager – oplægsholder hos Salaam Film og Dialog