Erfaringer med onlineundervisning

Et klasselokale online burde, med vores smarte teknologi og vores gode internet-erfarne elever, være en smal sag. Dog ved man som underviser, at virkeligheden ser anderledes ud. Som elev kan det være svært at finde motivation, når man sidder alene derhjemme og kigger ind i en skærm. Undervisningen kan derfor komme til at virke kedelig og uoverskuelig.

Det er nødvendigt som lærer at tænke kreativt, for at skabe nye metoder, der kan få undervisningen til at virke mere tiltrækkende for børnene.

For mig som ekstern underviser hos Salaam, har det at skulle undervise online betydet, at jeg har lagt mærke til andre aspekter af undervisningen, som man i klasseværelset normalt tager for givet.

Et eksempel er, hvor vigtigt det er at kunne se hinandens ansigter samt hvilken betydning det har for børnenes produktivitet. Jeg har erfaret, at hvis børnene ikke har kameraet tændt, har de større tendens til ikke at stille spørgsmål.

Undervisere Emilie og Maria

Jeg har også erfaret, at det har en positiv indflydelse på børnene at invitere dem til at reflektere over hvilken betydning, det har at kunne se hinandens ansigter.

For at kunne skabe et godt og trygt læringsrum er et tæt samarbejde med klasselæren også nødvendigt. Det er svært for børnene at have tillid til nogen, de har aldrig set før, derfor er lærens rolle som mediator væsentlig.

Med forløbet Kritisk tænkning og digital dannelse, præsenterer vi for børnene forskellige medieformater; film, Youtube-videoer og radioudsendelser, der stimulerer børnenes indlevelsesevne og skaber variation.

Dynamiske strukturer har også en vigtig indvirkning på børnenes læring. Det er vigtigt at holde samtalerne i gang og aktiviteterne skal helst være korte. Desuden har vi erkendt, at det er en god idé at holde korte lektioner med flere korte pauser for at bevare koncentrationen hos eleverne.

Vi, Salaam Film & Dialog, afvikler stadig workshops og arrangementer online. Du kan læse mere om vores forskellige tilbud på vores hjemmeside under menupunktet FIND DIN KOMMUNE.

Skriv til skole@salaam.dk eller ring til 31118288 for flere informationer.

//Maria Lunderskov, Salaam Skole