I 7 SIND og 3 KLASSER PÅ VEJ – forbered udskolingen til fremtiden

I 7 SIND er en undervisningspakke bestående af syv korte portrætfilm med tilhørende opgavesæt og vejledning til lærerne. Målgruppen er elever i udskolingen fra 8. klasse samt første årgang på ungdomsuddannelserne. 3 KLASSER PÅ VEJ er et nyt, supplerende inspirationsmateriale til arbejdet med valg af uddannelse og job i udskolingen tilpasset 7. – 10. klassetrin.

Lærere og UU-vejledere kan bruge begge materialer til det obligatoriske emne Uddannelse og job og til den kollektive vejledning i klasserne.

I 7 Sind
Forside fra undervisningsbogen I 7 sind

I 7 SIND handler om ungdom og identitet – og om de svære valg der skal tages af alle unge, uanset baggrund. Filmene portrætterer primært unge med etnisk minoritetsbaggrund, men opgavesættene henvender sig til alle unge, idet der lægges vægt på det individuelle arbejde med at finde egne ståsteder, ressourcer og fremtidsmuligheder på arbejdsmarkedet og i samfundslivet.

Temaerne i pakken er Valg af uddannelse, Jobmuligheder, Det frivillige foreningsliv, Livsværdier, Tro og traditioner samt Demokratiske værdier vs. Ekstremisme. Opgaverne består af afklaringer omkring ressourcer, drømme og tro, praktisk kompetenceudvikling som f.eks. at skrive sit cv eller gå til en jobsamtale, indblik i foreningsliv, medborgerskab og frivilligt arbejde. Endelig er kapitel 8 en læring i at analysere og bruge film og selv at producere en lommefilm.

I 7 SIND understøtter undervisning i interkulturel kompetence samt UEA – vejledning på skoler og ungdomsuddannelser. Daværende undervisningsminister Christine Antorini udtalte om I 7 SIND, at materialet: ”… sætter fokus på drømme, muligheder og ressourcer på nye og åbenhjertige måder – og tør samtidig åbne for det, der er svært. Jeg håber, at lærere og vejledere med dette materiale i hånden vil finde god inspiration til interkulturelt orienteret undervisning og dialog.”

eller hent de enkelte kapitler herunder:

Produceret af
I 7 SIND undervisningspakken er produceret af Salaam Film & Dialog for Brug for alle Unge under Ministeriet for Børn og Undervisning, samt af Kontoret for Demokratisk Fællesskab og Forebyggelse af Radikalisering i Social- og Integrationsministeriet.

Filmene er skabt af Søren Christensen og John Gottenborg Bruun/Cyrk ApS og undervisningsbogen er skrevet af Marianne Nøhr Larsen/Center for Intekulturel Dialog i samspil med Solveig Thorborg og Lisbeth Lyngse/Salaam Film & Dialog.


3 KLASSER PÅ VEJ bygger videre på undervisningsmaterialet I 7 SIND, men kan også anvendes selvstændigt. Tre små film og et hæfte indgår i materialet 3 KLASSER PÅ VEJ, der kan hjælpe unge til større afklaring af egne ønsker og muligheder inden for uddannelse og job.

3_KLASSER_PÅ_VEJ
Forside til undervisningsmaterialet 3 klasser på vej

Hæftet indeholder øvelser og supplerende vejledning.

Lærer og vejleder kan bruge filmene som forberedelse til at gennemføre de afklarende øvelser i klasselokalet. Tre skoleklasser illustrerer i filmene eksempler på en række gruppeøvelser, som skaber fælles refleksion og inspirerer til den enkelte elevs afklaring i forhold til uddannelsesvalg.

Produceret af

3 KLASSER PÅ VEJ er produceret af Salaam Film og Dialog i samarbejde med enheden Brug for alle unge i  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Filmene er produceret af Lisbeth Lyngse/Gekko filmmedier og undervisningsbogen er skrevet af Marianne Nøhr Larsen/Center for Interkulturel Dialog i samspil med Solveig Thorborg, Charlotte Selvig Svensen/pædagogisk konsulent.