I 7 SIND – mit studievalg

Hvilken uddannelse skal jeg søge ind på? Hvilket liv kan jeg forestille mig at leve? Dét skal eleverne i de ældste klasser tage stilling til, allerede før de går ud af folkeskolen. Til den afklaringsproces har Salaam lavet et tilbud i samspil med antropolog Marianne Møhr Larsen fra Center for Interkulturel Dialog og Undervisningsministeriet samt Søren Christensen og John G. Bruun fra filmselskabet CYRK: Undervisningspakken I 7 SIND. Læs mere om filmene og se dem her.

Med Afshin Firouzi som underviser og procesfacilitator har de unge afsøgt de fagområder, de kunne tænke sig at arbejde indenfor i fremtiden. Afshins Salaam-workshop tager udgangspunkt i visning af tre film fra undervisningspakken. Filmene portrætterer unge, der søger efter deres egen identitet, eget ståsted og deres fremtidsmuligheder på arbejdsmarkedet og i samfundet. Med udgangspunkt i filmene og Afshins egne erfaringer, har han faciliteret selvafklaringsprocesser for eleverne.

I samspil med filmene og gennem leg og øvelser Afshin lader eleverne undersøge de forskellige veje, der måtte findes til at forfølge deres drømme, og at finde frem de komponenter, de ønsker skal indgå i deres liv.

Afshin har for sit eget vedkommende identitetspendlet mellem forskellige erhverv og kulturer. Han fungerer som en motiverende rollemodel for eleverne. Han formår at skrue tempoet ned og lægge en dæmper på de til tider voldsomme forventninger, mange elever kan have til sig selv. Men også at fremtrække elevernes initiativ og mod til kaste sig ud i realistiske drømme.

Hvad man vil være, kommer ofte til at handle om, hvem man vil være og hvordan man vil leve sit liv. Uddannelsesvalg bliver derfor til et stort – og for mange et uoverskueligt – identitetsspørgsmål. Afshin skaber et trygt og rart rum med plads til refleksion, inspiration og alle de svære spørgsmål.

Til foråret 2021 bliver det igen muligt at booke workshoppen med Afshin og de 7 SIND.