GRATIS kursus til pædagoger i Københavns kommune

Vi tilbyder lige nu to GRATIS aktionslæringskurser til pædagogisk personale i Københavns kommune

  • Aktionslæring for pædagogisk personale: Film, leg og hverdag.
  • Mål: På dette korte kursus arbejder vi med at integrere film i den pædagogiske praksis. 
  • Forløb og varighed: En introduktion (2 timer), film og kreativ aktivitet med jeres børn (2 timer) og evaluering (1 time).
  • Pris:  Gratis for børnehaver i Københavns Kommune.
  • Tilmelding: (først-til-mølle) skriv til skole@salaam.dk eller ring på tlf: 32 118 288.

I Salaam arbejder vi på at få kunstneriske film ind på skoleskemaet, og som noget nyt har vi været rundt på københavnske børnehaveinstitutioner med korte aktionslæringsforløb for at give pædagogerne indblik i, hvordan de kan bruge filmmediet i deres arbejde.

Målet med kurset er at give jeres børn en oplevelse af, at det at se film kan være en aktiv oplevelse. Samtidig ønsker vi at bidrage til pædagogernes arbejde med redskaber til, hvordan man kan bruge film på en sjov og kreativ måde, der knytter an til læringsplaner.

Kurset tager udgangspunkt i tematikker fra institutionens hverdag over tre gange, hvoraf en af gangene er med jeres børn.

Underviser, Solveig Thorborg, er leder af Salaam Film & Dialog og har 14 års erfaring med, at anvende film i læringsrummet med børn og unge. 

Underviser Solveig Thorborg på besøg hos Østerfælled Børnehus