Medborgerskabsforløb på Jinnah skolen

Onsdag d. 10. november afsluttede Salaam Skole et 3 modulers undervisningsforløb om Medborgerskab i 5.klasse på Jinnah International School.

Vi har haft fornøjelsen af nogle helt igennem veloplagte, reflekterede og søde elever, der engagerede sig i alle opgaver og samtaler vi lagde op til.

I det første modul underviste Thilde og Emilie i digital dannelse. Her talte vi om gode og dårlige online fællesskaber, social færden og kritisk tænkning. Fokus var især på, hvordan man sikrer sig samtykke, når man tager og deler billeder af hinanden og hvordan man opretholder den gode tone, når man taler online.

Eleverne lavede til sidst selv handlekort, hvor de reflekterede over og skrev ned, hvilke følelser de mærkede, f.eks. hvis nogen skriver grimt til en på nettet, og hvordan de bedst muligt kunne handle og reagere på situationen (se billeder herunder).

I andet modul talte vores dygtige oplægsholder Ayaz Shah om social ulighed, polarisering, demokrati og demokratiske processer, med udgangspunkt i sine egne oplevelser fra henholdsvis Argentina og Venezuela samt viste de to kortfilm ”Pølseelgens ark” (2018) og ”Nightshift” (2004)

Til det sidste modul skulle eleverne, med Emilie som underviser, lave deres eget produkt – et teaterstykke eller en tegneserie ud fra hvad de havde lært i de to forgangene besøg fra Salaam. Eleverne blev først præsenteret for ”det gode gruppearbejde” og vi diskuterede i fællesskab kompetencefordeling, rummelighed og vigtigheden af at lave kompromisser. Det var eleverne helt med på og skabte i samarbejde meget fine produkter b.la. et skuespil om en fodboldkamp, der fokuserede på ligestilling imellem kønnene, en tegneserie der handlede, om at vi skal huske at skrive pænt til hinanden på nettet og et skuespil hvor fire elever, hver især var et politisk parti. De viste på kreativ vis, at de havde lært vigtigheden af at holde den gode tone og indgå kompromisser for at undgå polarisering og had.

Tusinde tak for denne gang Jinnah skolen, vi håber, at vi igen får fornøjelsen af at undervise jeres elever.

// Thilde Vegenfeldt & Emilie Farbæk Johansen