Birgitte Krogh-Poulsen

Mit navn er Birgitte Krogh-Poulsen. Jeg har boet og arbejdet mange år i Afrika og Asien, bl.a. i Zambia i næsten otte år, i Indien, i Tanzania og i Thailand. Jeg har arbejdet med børns rettigheder og bekæmpelse af børnearbejde og moderne former for slaveri i 20 år. Når jeg laver oplæg og workshops på skoler og ungdomsuddannelser for Salaam bruger jeg alle mine erfaringer fra det arbejde, til at give eleverne en spændende og indholdsrig dag, tilpasset alder, klassetrin og de forløb, som skolen er i gang med.

Oplæggene tager udgangspunkt i film og billeder. Vi ser en eller flere film f.eks. fra serien ”tro, håb, Afghanistan”, dokumentarprogrammer fra nyhedsmedier og laver fortællinger, baseret på fotos afhængigt af alderstrin og tema. I folkeskolen tilbyder vi workshoppen Leg dig ind i børns rettigheder, som kan tilrettelægges for både mellemtrinnet og udskolingen og som varer en halv eller en hel skoledag.

På mellemtrinnet arbejder eleverne med at fortælle en børnearbejders historie ud fra et billede og med afsæt i fortællingerne og filmene, taler vi om hvem, hvad og hvorfor. Med udgangspunkt i de individuelle fortællinger om børnearbejde, breder vi store globale udviklingstemaer om fattigdom, børnerettigheder, Bæredygtige Udviklingsmål og medansvar på tværs af grænser ud. Vi taler sammen, stemmer med fødderne (debat), laver menneskelige fotografier og mime/rollespil osv. i løbet af workshoppen. Nogle gange spiller vi ”skolegangsludo”, hvor eleverne selv er spillebrikker i et spil om forhindringer på vejen mod fuldendt skolegang og om sammenhænge mellem uddannelse, arbejde, køn, fattigdom, traditioner osv. Aktiviteterne og det helt særlige fokus for workshoppen aftales med skolen og tilpasses temaforløb og skolens mål med workshoppen.

Workshoppen egner sig også fint til overbygningen. Vi tilpasser aktiviteterne til de ældre elever, men temaerne er de samme: børnerettigheder, børnearbejde, uddannelse, køn, globalt medansvar, bæredygtige udviklingsmål osv. Sammen med de ældre elever laver vi øvelser, som giver tid til refleksion over begreber som ”rettigheder”, ”diversitet” og ”udvikling” – men vi kommer også ud på gulvet og stemmer med fødderne eller laver andre aktiviteter, som passer til elevgruppen.

Udover workshoppen, tilbyder Salaam og jeg en kortere præsentation og diskussion af Globalisering, forbrug og moderne slaveri udviklet specifikt til ungdomsuddannelserne og 9. og 10. årgang. Oplægget varer ca. 2 timer og er en introduktion til moderne slaveri, hvor vi sætter moderne slaveri ind i en kontekst, der handler om elevernes eget forbrug af varer fra globale værdikæder (fødevarer, tøj osv.). Oplægget binder derfor international lov (konventioner), globalisering og de unges eget forbrug sammen omkring et ofte overset emne og gør abstrakte begreber mere konkrete. I løbet af oplægget ser vi korte dokumentarprogrammer og jeg deler nogle mine oplevelser og erfaringer fra arbejde i bl.a. den globale fiskeindustri med eleverne. Oplægget egner sig godt som en del af forløb om menneskerettigheder, internationalt samarbejde, globalisering og handel osv. og kan bidrage til undervisningen i flere forskellige fag, f.eks. historie og oldtidskundskab samt selvfølgelig samfundsfag og økonomi. I samarbejdede med faglærerne tilpasser jeg gerne oplægget til specifikke fag og temaforløb.

Både oplæg og workshops kan gennemføres på dansk eller engelsk eller på en kombination af begge sprog, alt efter skolens ønsker. Jeg kommunikerer lige godt på begge sprog og er vant til at bruge både dansk og engelsk som arbejdssprog.

For at booke et oplæg eller en workshop eller hvis I gerne vil vide mere, kontakt venligst Salaam Skole på tlf. 32 118 288