Negist Hallberg Eshetu

Mit navn er Negist Hallberg Eshetu. Jeg er 25år og igang med at færdiggøre en bachelor i Internationale Studier og Geografi på Roskilde Universitet. Min mor kommer fra Danmark, min far kommer fra Etiopien og jeg er selv vokset op i Kenya, Etiopien og til sidst i Danmark. Man kan sige at jeg er formet af mange kulturer, sprog, fortællinger, værdier og væremåder. Oftest ser jeg dette som den største gave jeg har fået af mine forældre. Men da jeg var yngre syntes jeg til tider, at det kunne være svært at leve et multikulturelt liv i Danmark, når samfundet omkring mig var så anderledes fra det jeg kendte til.
Min opvækst har været med til at forme et fokus på ulighed i det globale syd, hvor jeg gerne vil fremme ligestilling og uddannelsesmuligheder for piger og dermed skabe bæredygtig udvikling i afrikanske lande især.
I mit private og sociale liv har jeg altid været meget nysgerrig på, hvordan vi mennesker forstår folk der er anderledes end os selv. Jeg har selv skulle manøvrere mellem tre sprog og flere kulturer på en gang, for at blive ved med at have et tæt forhold til min familie som er spredt i Danmark, Etiopien og USA. Jeg vil gerne snakke med eleverne om det at leve med en multikulturel og global identitet, savnet og splittelsen der følger med, og hvordan man kan vende alt til en styrke der kan hjælpe en fremad i livet.