Sandra Leiton Soliz

Jeg hedder Sandra Leiton Soliz. Jeg har en bachelorgrad i Pædagogik og Kultur- og Sprogmødestudier fra RUC og er i gang med en kandidatuddannelse i Dansk som Andetsprog for Voksne på Københavns Universitet. Jeg har i ca. 3 1/2 år undervist voksne flygtninge og indvandrere på sprogskole i dansk.

I forbindelse med min uddannelse, har jeg hovedsageligt været beskæftiget med uddannelsespolitik, samt undervisning af tosprogede – både i Bolivia og i Danmark. Min store kærlighed for Sydamerika har ført til mange rejser dertil, og jeg har flere gange bosat mig for kortere og længere perioder i Bolivia. Gennem et praktikophold i landet har jeg bl.a. oplevet, hvordan dansk ulandshjælp har muliggjort, at indianske børn kunne få adgang til bedre tosprogede materialer til deres skolegang og til bedre uddannede lærere. Den store interesse i Bolivia skyldes til dels, at det meste af min familie er bosat der – deriblandt min far og tre af mine søskende. Mine forældre kom til Danmark i midten af 70’erne som politiske flygtninge fra henholdsvis Bolivia og Chile. Jeg selv er født og primært opvokset i Danmark.

Se video hvor Sandra fortæller om sig selv, sin baggrund og om at være en del af Salaam