8. klasseelever som rollemodeller

På baggrund af ti års erfaring med formidling af film og oplæg om det flerkulturelle møde og den globale dimension, har vi udviklet et tilbud til 8. klasse-elever, hvor de lærer at holde oplæg for yngre skolekammerater med udgangspunkt i kulturmødefilm. Målet er at styrke de unge både fagligt og socialt, samt at give skolerne et redskab til oparbejdelse af interkulturel kompetence med en utraditionel ung-til-ung metode. Med afsæt i gode filmoplevelser fortæller de unge rollemodeller om deres egne erfaringer fra deres unge liv. Inklusion og sammenhængskraft på skolen, de ældre og yngre elever imellem, er en gevinst samtidigt med at eleverne lærer om film og globale udfordringer. Vores erfaringer har vist, at det, at være rollemodel kan give eleverne et vældigt løft.

Foto Rune Kaldau

Ønsker du at oplære dine 7. eller 8. klasser i Salaams film & dialog teknik, kan du bestille et forløb til din skole. Prisen vil variere alt efter eventuelle aftaler mellem Salaam og din kommune. Træningsforløbet tager 4 halve dage og afsluttes med et diplom til kursisterne ved fuld gennemførelse. Derefter følger besøg i skolens 4. klasser, hvor oplæg og filmvisninger finder sted. Det er op til dig, om det kun er 4. klasserne på din egen skoleder skal have besøg af rollemodellerne, eller om I ønsker at tilbyde besøgene til andre skoler i kommunen.

Skriv til skole@salaam.dk for at høre mere!

Interview med rollemodel Noor Ali:

 

Interview med rollemodel Allan Ali:

 

Interview med rollemodel Ritvan: