Film i undervisningen

Salaam gør det nemt for dig som lærer at bruge filmmediet i undervisningen med vores undervisningsmaterialer baseret på film- og temapakker som supplement i undervisningen for din klasse.

Med vores Skolefilmfestival ude i landets biografer samt Salaams Skoletjeneste er vi et tilbud til dig som vil inddrage den internationale dimension i undervisningen og arbejdet med interkulturel kompetence i undervisningen.

 

Undervisningsmaterialer:

Filmoplevelsen og mødet med Salaams oplægsholdere suppleres af gratis undervisningsmaterialer fra Salaams hjemmeside. I 2013 er Salaam gået sammen med Digitaltjenesten om udvikling af interaktive Smartboard undervisningsmaterialer. Udgangspunktet for Digitaltjenestens materialer er den nyeste forskning inden for læring, hvor struktur, målsætning og variation kommer til live i undervisningsforløb, der involverer sanserne med IT som omdrejningspunkt. Materialerne inviterer til arbejde med Cooperative learning strukturer og strategier for forforståelse. Hvert undervisningsforløb har en fast tredelt opbygning, som lægger op til et arbejde inden filmen, under filmen og efter filmen. Det er muligt frit at plukke blandt de dele, du finder mest interessante. Find materialerne på salaam.dk.

Til de lærere der ikke har adgang til Smartboards i undervisningen, ligger der handlingsreferat, persongalleri og landebeskrivelser i pdf.

 

Ex. på vores IWB interaktive UV – materiale – Prøv det på dit Whiteboard!

film_i_undervisningenfilmiundervisningen

Filmene:

Omdrejningspunktet er stærke filmoplevelser fra såvel Danmark, Norden og Europa som den store verden. Salaam er derfor også et alternativ til YouTube shorts og Blockbuster hits for læreren der ønsker at indføre sine elever i anderledes filmsprog fra hele verden og introducere dem for filmmediet som formidler af vigtige emner i deres nutid.

Stærke, bevægende, medrivende filmoplevelser taler til følelserne, åbner op for sanserne og den personlige identifikation og refleksion. Vi lægger vægt på at stimulere elevernes fornemmelse for film som kunst – og vil dermed formidle en oplevelse af at kunst er tilgængelig for alle.

Oplægsholderene:

Til filmoplevelsen sættes det faktiske, konkrete møde med mennesker i form af som oftest unge, flerkulturelle oplægsholdere. For nogen elever vil mødet med oplægsholderne være en oplevelse af at møde mennesker der er meget forskellige fra dem selv – og de får dermed chancen for at sætte sig ind i andre måder at leve og se verden på. Andre elever vil derimod møde unge/voksne, der har været noget igennem der ligner deres egen situation. De kan i mødet med oplægsholderne finde forbilleder og rollemodeller på deres egen vej til voksne.

Et eksempel kan være en Salaam-oplægsholder, der fortæller om hvordan det var i sin tid at komme til landet som flygtning, og hvordan han/hun selv skabte sig et godt liv i Danmark med kammerater, uddannelse, selvudfoldelse og job.

I gennem flere år har det frugtbart samarbejde mellem Salaam og den internationale linje på Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS resulteret i engelsksprogede materialer udviklet af lærerstuderende fra professionshøjskolen.

DFI har udarbejdet materiale til udvalgte film på Salaams program og i de tilfælde henvises der fra Salaams hjemmeside til dem.

Under fanen Salaam Skole ligger en samling af undervisningsmaterialer fra flere år, alle på pdf til gratis download.