Salaam Skole går online

Salaam er gået online med masser af tilbud til skoler i de kommuner, der har købt Salaam ind for deres skoler i år. Vi tilbyder sjov og filmvisninger med Zoom, Kahoot!, PowerPoints og samtalerum under TEAMS, som eleverne kender rigtigt godt i forvejen.  

I dag har vi ”været i Vejle” med en 5. klasse fra Mølholm skole med filmen Faridullahs fridag (fra Jens Pedersens serie Tro, Håb og Afghanistan). Birgitte Krogh-Poulsens afholdt en workshop om børnearbejde og børns rettigheder. Børnene var engagerede, nysgerrige og spørgelystne, fx undrede de sig over ”hvorfor man ikke bygger flere skoler i Afghanistan?” ”Hvad er mon de politiske planer i landet for deres børn? Og ”hvorfor tvangsfjerner man ikke bare de børn med det samme”, (altså de børn der udsættes for tvangsarbejde og forældre, der ikke kan passe på dem). Masser af stof til eftertanke om livet for børn, der lever i en helt helt anden virkelighed end de danske elever i Vejle – men som har mange af de samme drømme!

Instruktør Jens Pedersen fortæller om Tro, Håb og Afghanistan og hvorfor Salaam spiller en særlig rolle i kvalitetsmødet mellem film, oplægsholder og publikum.

Første marts besøger vi københavnske skoler med vores online workshops om Kritisk tænkning og digital dannelse.