Salaam Storytelling

I denne uge har vi trænet vores oplæg i biografer og ude på landets skolerne. Hvert år træner Salaams oplægsholderteam deres møde med elever og lærere, deres optakt til den film som eleverne skal se og de personlige fortællinger, som de ønsker at knytte til den filmiske oplevelse.

Det er rørende at deltage på og lede disse træningsdage. Det er så bevægende at opleve oplægsholdernes fortælleglæde og deres iver for at skærpe deres historier, træne deres formidlingsevner og udfolde deres mod til virkelig at være tilstede med hele deres væsen i det mørke biografrum. De træner for at de kan nå så langt ud på rækkerne og i landet som muligt og så dybt ind i elevernes oplevelsesrum som muligt. For de rummer så meget levet liv at dele reflekteret med eleverne, så mange erfaringer draget på basis af så mange udfordringer i et liv levet i det flerkulturelle krydsfelt – som de alle har vendt til en styrke og til spændende muligheder.

Oplægsholder Esma Yüksel

Erfaringer, indsigter og følelser, som de tør og vil dele, så andre kan lære og blive klogere af det; så andre kan ”få de fortællinger, som jeg savnede at få fortalt og kunne spejle mig selv i, da jeg var elev og gik i skole,” som Esma Yüksel siger det. Det er derfor at hun i dag deler sine fortællinger.

Fællesmorgenmad i haven

Ud over at vi trænede i vores egne nye dejlige lokaler i Oehlenschlægersgade 35 med oplægsholder Afshin Firouzi ved roret, gik turen også til vores gode samarbejdspartnere, BestTellers, hvor Hans Laurens overøste os med sin viden som professionel historiefortæller gennem mange år. Fif til fortællingens opbygning, sprogets rigdom, stemmens understregning af det fortalte og kroppen som medspiller i historiens udfoldelse.

Dagens storyteller og underviser Hans Laurens fra Bestellers.dk

Fra praksis til teori: Tidligere praktikant Kari Helene Drejer tog udgangspunkt i Salaams egne visioner og håndværk, da hun delte ud af sine indsigter fra sit næsten færdigskrevne speciale om Salaams metodik for interkulturel kompetence ud fra et teoretisk perspektiv. Hun trækker på både teorier fra migrationsforskning og anvendt teater samt repræsentationsteori for at beskrive, hvad Salaam tilbyder skolerne. I sit speciale inddrager Kari vores resultater vores fælles evalueringsarbejde af, hvordan 8. klasse-elever oplevede at gå i biografen med Salaam i efteråret 2019.   

Kari Helene Dreijer tegner og fortæller om sit speciale for dagens deltagere

I mundret gengivelse af en elevs udtalelse, lød det bl.a. sådan her:

Jeg synes, det var meget sådan rørende slash like meget unormalt sådan altså sat op, men altså det fungerede virkelig, virkelig godt. Jeg kan ikke personligt huske at have været et sted, hvor man samtidig prøvede at putte læring ind i folk, altså læring og viden ind, hvor man faktisk kan gøre tingene interessant på den måde, det har været her.”
(Sagt i forbindelse med visningen af dokumentarserien, Rodløs, hvor instruktøren Helle Toft Jensen talte med eleverne i Cinemateket sammen med hovedperson Jacob: https://www.dr.dk/tv/se/rodloes/-/rodloes-1-6)   

1000 tak for engagementet til alle jer, der var med på seminaret og som bød ind med det bedste af jer selv.

// Sisse Nesgaard og Solveig Thorborg