Salaam var med til Verdenstimen

Salaam Film & Dialog var med til Verdenstimen på Københavns Rådhus mandag d. 26. august, hvor der blev sat fokus på FN’s verdensmål. Arrangørerne bag – København Kommunes Afdeling for Bæredygtig Udvikling – bød på rådhuspandekager og taler af blandt andet Pernille Rosenkrantz-Theil (Børne- og Undervisningsminister), Rasmus Prehn (Udviklingsminister) og ikke mindst klimaambassadørerne Nora, Luella og Luka fra 8. klasse på Randersgades Skole. Herudover var HKH Kronprinsesse Mary også med til Verdenstimen, hvor hun blandt andet var rundt til nogle af standene for at høre hvordan netop de arbejder med verdensmålene.

Både elever, lærere og lærerstuderende havde mulighed for at udforske verdensmålene i undervisningsregi, hvor mange fik inspiration til hvordan de helt konkret kunne arbejde med dem ude på skolerne. Alle standene var velbesøgte og der var mange gode dialoger om hvordan man kunne inddrage forskellige former for formidling i arbejdet med verdensmålene.

Vi var så heldige at have fået tildelt verdensmål nummer 5, som vedrører ligestilling mellem kønnene. Her havde vi blandt andet filmen Subira med, der handler om en pige i Kenya, som ikke ved noget bedre end at svømme – problemet er bare, at det må hun ikke, fordi hun er pige. Dette kom bag på mange af eleverne, som besøgte vores stand. De var nemlig overraskede over, at noget så banalt som at svømme kunne være forbudt bare fordi man er pige. Det var virkelig en øjenåbner for dem, og vi fik derfor mange gode snakke med dem om sådanne problemstillinger.

Alt i alt var det et utroligt vellykket arrangement og det var dejligt at se så mange engagerede elever, som virkelig har arbejdet med verdensmålene i ugerne op til Verdenstimen. Deres interesse og viden om emnerne var absolut ikke til at tage fejl af. Mange lærere og lærerstuderende lagde også vejen forbi vores stand, hvor der blev udvist stor interesse for inddragelse af film i undervisningen til formidling og italesættelse af de mere komplicerede emner og begreber så som ligestilling, minoriteter og kulturmøder.

Mange tak til Københavns Kommune for det veltilrettelagte arrangement og rådhuspandekager, og stor tak til både elever og lærere for de gode samtaler, deres engagement og interesse.

// Michelle Førstø, efterårspraktikant 2019