Verdensmål 4.7.

FNs Verdensmål for 2030 er ved at trænge ind på lystavlen i store dele af samfundet. Ikke mindst lærerne ude på skolerne har været blandt pionererne i arbejdet på at skabe opmærksomhed på målene og ikke mindst at inspirere til handling på dem og forankring af dem i vores hverdag. Uden handling og forankring ingen opnåelse af målene, som kræver lange, seje træk af ændrede holdninger, vaner og indstillinger.

Med elevernes opmærksomhed når vi langt, for de skal bære opgaven videre ud i livet og i verden, lokalt og globalt. Så skolerne er et fantastisk sted at starte. Derfor er Verdensmål 4.7. så aktuelt for os i det eksterne læringsmiljø!

Der er ingen tid at spilde, og det er nu allerede 3 år siden at FNs nye verdensmål blev lanceret. Derfor har en lang række NGO’er og eksterne læringstilbud slået sig sammen om at skabe tilbud til skolernes arbejde. Vi samles i stort antal i møder om strategiske tiltag for at støtte lærerne i jeres arbejde – og vi samler vores tilbud i voksende portaler. Følg med på Verdenstimen.dk og RCE-Denmark og MUNDU – Center for global dannelse, og mange, mange flere af vores kolleger!

Med Salaam Filmfestival i biograferne og Salaam Skoles tilbud til visninger helt ude på din skole, får du lejlighed til arbejde med FNs Verdensmål. Det trykte filmfestivalprogram lander på skolerne i slutningen af maj, men er tilgængeligt på nettet allerede fra uge 19.

I år lægger vi her på Salaam særligt vægt på målene: #1, #4, #5, #8 og #16. Når vi lancerer vores undervisningsmaterialer i august/september, vil du der kunne finde aktiviteter og call for action tilknyttet filmvisningerne og det efterfølgende arbejde i klassen.

Og i uge 36 arbejder skoleelever i hele verden og på alle klassetrin helt specifikt i The World’s Largest Lesson som i Danmark går under navnet: Verdenstimen. Følg med udviklingen, skab udviklingen – sammen kan vi gå mod de helt nødvendige mål for vores verden. Målene skal været nået i 2030!

// Leder af Salaam Film & Dialog, Solveig Thorborg